Gallagher, Scott | Advocaat uit Ardmore, Oklahoma (2023)

Video (YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, MySpace, Vine)

Er zijn geen promotievideo's gerelateerd aan Gallagher, Scott.Submit videocolleges over recht, cursussen strafrecht in Oklahoma Ardmore, tutorials over juridische ethiek en videogidsen voor beginners met betrekking tot advocaten en advocatenkantoren. U kunt ook aangepaste videobeoordelingen voor advocaten en advocatenkantoren uploaden vanafArdmorein de staat vanOklahomaen vertel ons meer over deze advocaten.

Register&Log inom meer video's toe te voegen en dit profiel te claimen

- 100% gratis

Wilt u de prijzen van een bepaalde advocaat weten, de gemiddelde uurtarieven van advocaten inArdmore, of welke andere vergoedingen en extra kosten u mag verwachten? Vraag direct in de "Juridisch Adviescentrum" of neem telefonisch contact op met de advocaten van Gallagher, Scott:(580) 224-0900of via het contactformulier. Wilt u chatten met een advocaat gespecialiseerd ininOklahoma Ardmorezo snel mogelijk en kosteloos? Bezoek de website, stuur een e-mail of informeer direct op het Discussion Forum. Waar vind je betrouwbare reviews van advocaten & advocatenkantoren? Waar vind je betrouwbare reviews van advocaten & advocatenkantoren in de buurtOklahoma? We werken aan een beoordelingsprogramma om u te voorzien van betrouwbare en geloofwaardige (waardevolle) informatie om u te helpen bij het kiezen van de juiste (best beoordeelde) advocaat voor uw behoeften.

Oklahoma Orde van Advocaten - Over de gehele staat

 • Oklahoma Orde van Advocaten
 • postbus Doos 53036
 • 1901 N.Lincoln
 • Oklahoma City, OK 73152
 • Telefoon: (405) 524-2365
 • Telefax: (405) 524-1115

De Oklahoma Bar is de organisatie van alle gediplomeerde advocaten die een vergunning hebben van het Hooggerechtshof van Oklahoma om de wet uit te oefenen in de staat en omliggende steden zoalsArdmore. De Oklahoma State Bar is wettelijk bevoegd voor het gedrag van alle lokale advocaten. De belangrijkste functie van de State Bar Commission is het reguleren van de rechtspraktijk en het afhandelen van ethische kwesties en andere schendingen.Hier vindt u uitgebreide informatie over nationale, provinciale en lokale ordes van advocaten in de VS.

Recensies van Gallagher, Scott (beoordeling door advocaat)

Hoe kies en huur je de beste advocaat inOklahoma? Allereerst moet u nagaan of het advocatenkantoor Gallagher, Scott het soort juridische diensten biedt dat betrekking heeft op uw zaak.Bepalen van het juiste rechtsgebiedevenals de gerechtelijke procedure is de eerste essentiële stap naar een succesvolle oplossing van uw rechtszaak. Als u weet dat u een advocaat nodig heeft die zich richt op (advocaten en advocatenkantoren, verdere categorieën niet vastgesteld), moet u de kwaliteit, vergoedingen en vaardigheden van specifieke openbare en particuliere advocaten vergelijken. Recensies van het advocatenkantoor Gallagher, Scott, die hier en elders op internet te vinden zijn, evenals beoordelingen van individuele advocaten op het gebied van erelonen,hun vermogen om een ​​zaak op te lossenen het winnen van een rechtszaak zijn inbegrepen om u te helpen. Hier is de volledige lijst van advocaten inOklahoma, inclusief gratis recensies. Als u de voorkeur geeft aan persoonlijk advies, neem dan contact op met het advocatenkantoor Gallagher, Scott via telefoon: (580) 224-0900 of kom naar het kantoor om uw zaak te bespreken met de advocaat op 1 W Main St Ardmore, OK 73401.

Advocaatkan verwijzen naar advocaat, als een algemeen synoniem (uk; u.s), advocaat of advocaat-in-feite. Opmerking: in de meeste rechtsgebieden is deprocureur-generaalis de belangrijkste juridische adviseur van (in relatie tot) de overheid. Advocaten verschijnen ook als:advocaat, advocaat, raadsman of advocaat, soms als gecharterde juridische uitvoerende macht. Elk rechtsgebied van een Amerikaanse staat stelt zijn eigen regels vast voor toelating tot de balie, wat kan leiden tot verschillende toelatingsnormen voor advocaten tussen staten. advocaten - is een zakelijke entiteit die is opgericht door een of meer advocaten om zich bezig te houden met de praktijk van het recht.

 • Advocaat Fusies & Overnames (M&A)
 • Advocaat Intellectueel Eigendom (IP)
 • Familierechtadvocaten (per staat)
 • Echtscheiding Advocaten
 • Belastingadvocaat
 • Strafrechtadvocaat
 • Verkeersadvocaat
 • Letselschadeadvocaat
 • Advocaat auto-ongelukken
 • Advocaat medische wanpraktijken
 • Faillissementsadvocaat
 • Advocaat burgerlijk procesrecht (procesrecht)
 • Immigratie Advocaat
 • Juridische wanpraktijken of professionele verantwoordelijkheid Advocaat
 • Vastgoed Advocaat
 • Arbeidsongeschiktheidsadvocaten voor arbeidsongeschiktheid

Gerechtelijke procedures en schikkingen

Het is van groot belang om af te wegen of u kans van slagen heeft in een te verwachten gerechtelijke procedure of dat het beter is om met de andere partij tot een schikking te komen. De meeste geschillen kunnen worden opgelost door overeenstemming tussen beide partijen (de gedaagde/eiser) voordat een rechtszaak begintArdmore, waarover u wordt geïnformeerd door een wettelijke vertegenwoordiger van de firma Gallagher, Scott gevestigd inArdmore(Oklahoma), op basis van uw eerdere akkoord over een gratis of betaald consult. Gerechtelijke procedure (ook wel procesvoering genoemd) is een gerechtelijke procedure in een rechtbank inOklahoma Ardmoreen een gerechtelijke wedstrijd om wettelijke rechten vast te stellen en af ​​te dwingen. Wikipedia (bron): minder dan 2% van de rechtszaken in de Verenigde Staten eindigt met een rechtszaak, 90% van de onrechtmatige daad wordt meestal opgelost en ongeveer 50% van de andere civiele zaken wordt opgelost. Hoe vindt u best beoordeelde procesadvocaten inOklahoma? U kunt bladerencivielofbedrijfprocesadvocaten bij u in de buurt per praktijkgebied, advocaatkosten (ontdek hoeveel geld u betaalt) en geografische locatie. Je kunt gemakkelijkprijsopgave krijgenvan een aantal verschillende advocaten in uw regio enhet duurt maar een minuut.

Contact opnemen met Gallagher, Scott, advocaat vanOklahoma

Zie de rechterkolom voor de contactgegevens van bovengenoemde firma. Apersoonlijke ontmoeting(eerste consult) op1 W Hoofdstraatkan zowel per e-mail als telefonisch geregeld worden. U kunt ook een bezoek brengen aan de kantoren van de firma Gallagher, Scott tijdens hun openingstijden: (normale openingstijden ma - vr 9.00 - 17.00 uur za - zo gesloten). Als u nog steeds niet zeker weet of het bedrijf gevestigd is inOklahomabetrouwbaar is en of haar advocaten voldoende ervaring hebben om uw rechtszaak te behandelen, is er een makkelijke oplossing.Verzoekde meningen van klanten die eerder het advocatenkantoor van Gallagher, Scott hebben ingehuurd en die persoonlijke ervaring hebben met het bedrijf. Vragen kan geen kwaad! U kunt de Oklahoma Bar's Association (online directory) volgen voor meer actuele informatie over Gallagher, Scott en andere advocaten (actieve leden) die een goede reputatie hebben, een vergunning hebben en bevoegd zijn om als advocaat in Oklahoma te werken.

Prijzen van juridische diensten en advocaatkosten inArdmore

U zou natuurlijk graag de prijs willen weten voor het eerste juridische overleg met de firma Gallagher, Scott en andere soortgelijke juridische kantoren, maar ik ga u teleurstellen. Prijzen variëren en elke advocaat rekent andere vervolghonoraria aan (meestal op basis van overeenkomst). Het is daarom een ​​goed idee om een ​​advocaatkostencalculator te gebruiken om in ieder geval bij benadering de kosten te berekenen die een advocaat voor juridische dienstverlening bij u in rekening brengt. Het wordt aanbevolen om verschillende offertes van verschillende advocatenkantoren in uw regio te vergelijken voordat u een contract ondertekentcontract met een advocaat vanOklahoma Ardmore. Vraag een prijsopgave aan bij de advocaat van Gallagher, Scott, inclusief alle daaropvolgende kosten, op telefoon: (580) 224-0900 of op hun officiële website. Het is aan u om te beslissen of de juridische dienstverlening van een bepaalde advocaat voor u betaalbaar is. Als alternatief ookvraag meer ervaren gebruikersen ga na of de uurtarieven van een geselecteerde advocaat passen bij zijn/haar vaardigheden en ervaring. Voordat je officieel je nieuwe inhuurtadvocaat in Oklahoma, moet u begrijpen hoe de advocaat (gelicentieerd lid) zal worden betaald en een schatting krijgen van de totale kosten van de diensten van de advocaat en andere gerelateerde uitgaven. Er bestaat niet zoiets als een "standaard juridische vergoeding". Onvoorziene kosten zijn uiteraard een zeer goede deal wanneer de advocaat een groot risico neemt (onzekere zaak), maar hetkan zeer nadelig zijn wanneer er weinig risico aan verbonden is.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 09/05/2023

Views: 5485

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.